AKDATDER 6.OLAĞAN GENEL KURULA DAVET

Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Eylül 2014 Pazar günü saat 19:00 de Kuşçagız Mh Gün Sazak Cd.No,163 Sanatoryum Hastanesi Acil Giriş karşısı Neşet Ertaş Kongre ve Gösteri merkezinde yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurulumuz 19 Ekim 2014 Pazar günü Dernek Merkezinde aynı saatte yapılacaktır.

Katılmanızı temenni eder saygılarımızı sunarız.

Yönetim Kurulu Adına

Genel Başkan

Erol Coşkun

GÜNDEM :

1.Açılış ve Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2.Kongre Divan Başkanı, Başkanvekili ve Yazman Üyenin Seçimi,
3.Dernek Başkanın Açıklamaları
4. Yönetim ve Denetim Kurulları çalışma raporlarının, gelir-gider cetvellerinin müzakeresi Yönetim ve Denetim Kurulları’nın ibrası

5. Gelecek dönem tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması. Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi

6. Üye aidatlarını ödemeyen üyelerin durumunun görüşülmesi

7. Yönetim Kurulunda görev yapacak 5 asil ve 5 yedek üye ile Denetim Kurulunda görev yapacak 3 asil ve 3 yedek üyenin seçimi

8. Dilek ve temenniler

9. Kapanış
Görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

ÜYE GİRİŞİ